Mua acc Reroll #63050: Acc có khoảng 55-60 lần roll