Mua acc Genshin Vip #85335: Ganyu trấn Amos chưa set SN - Full nhựa - Banner nhân vật lệch rate 2 trang - Thẻ tháng 34 ngày