Mua acc Genshin Vip #85345: HUTAO CM1 TRẤN + GAYDU TRẤN + EULA CM1 TRẤN + DILUC TRẤN + ZONGLI XSTK VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN NHIỀU TÀI NGUYÊN BUID ĐẸP CHO ANH EM + NHIỀU 4 SAO CM6 + 3K5 SÁCH TÍM + 57M MORA