Nahida này xinh quá - Cosplay nhân vật Nahida Genshin Impact

Nahida này xinh quá - Cosplay nhân vật Nahida Genshin Impact

Bình luận của các game thủ:

  • Ai đó nổ địa chỉ của nahida này cho tôi mai để đến hốt về, mau lên
  • Tôi thích em, em hãy về với tôi trong 10 roll hứa chăm nuôi đầy đủ
  • Game này chỉ mê Ganyu, Yae, Raiden vs Ningguang thôi.
  • Như các bạn đã biết nahida đã 500 tuổi r 🐧🐧
  • Xê ra, Nahida này của tuiiiiii :))
  • Đừng làm như thế tôi thích lắm 🤤🙂
  • Con gái bé nhỏ ngày nào giờ đã phổng phao thế này rồi 🥰🥰🥰
  • Đi trên suối đá chắc tất ướt r nhỉ , cho tôi đôi tất đó đi 🐸 - Bạn khác rep: mỗi người một bên nhé bro